Как отличить оригинальные свечи brisk от подделки

SILVER

SPECIÁLNÍ ZAPALOVACÍ SVÍČKY PRO LPG/CNG/METAN

Zapalovací svíčky se stříbrnou střední elektrodou malého průměru, vhodné především pro motory poháněné palivem LPG a CNG a pro závodní motory.

Interval výměny: viz. tabulka níže.

Používání plynného paliva značně spoří finanční prostředky uživatelů a je šetrnější k životnímu prostředí. Brisk Tábor a.s. klade velký důraz na ekologii a proto vyvinul speciální řadu zapalovacích svíček SILVER, kterou již řadu let používají zákazníci z celého světa. Konstrukce svíček eliminuje specifické problémy způsobené odlišnými vlastnostmi paliva LPG a CNG od původního osazení při provozu na benzin. Velká tepelná vodivost stříbra vyrovnává zvýšení tepelného namáhání bez potřeby měnit tepelnou hodnotu zapalovacích svíček a dokonale pokrývá požadavky motoru i při provozu na benzin. Tvar elektrod a menší elektrodová vzdálenost snižuje požadavek na napětí dodávané zapalovacím systémem. Otevřené jiskřiště nebrání šíření čela plamene a zajišťuje dokonalé prohoření směsi, což je výhodné i pro použití svíček řady SILVER pro závodní motory.

VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
* zakázková výrobaP těsnění podložkouK těsnění kuželem

SILVER

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ LPG/CNG/METAN

Свечи зажигания с серебряным центральным электродом малого диаметра, предназначенные прежде всего для двигателей, работающих на топливе LPG и CNG, а также для гоночных двигателей.

Интервал замены: см. таблицу ниже.

Использование газообразного топлива в значительной степени экономит финансовые средства пользователей, оно также больше щадит окружающую среду

АО «Brisk Tábor a.s.» уделяет большое внимание экологии, поэтому оно разработало специальную серию свечей зажигания SILVER, которую уже в течение целого ряда лет клиенты используют во всем мире. Конструкция свечей исключает специфические проблемы, возникающие из-за различных свойств топлива LPG и CNG и отличия условий при работе на бензине

Высокая теплопроводность серебра балансирует увеличение температурной нагрузки без необходимости изменения температурного значения свечей зажигания и безупречно удовлетворяет требованиям двигателей, в т.ч. при работе на бензине. Форма электродов и небольшое расстояние между ними уменьшают требования к напряжению, подаваемому системой зажигания. Открытый искровой разрядник не препятствует распространению фронта пламени и обеспечивает совершенное прогорание смеси, что также выгодно для использования свечей серии SILVER для гоночных двигателей.

ПОЯСНЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ:
* производство на заказP уплотнение шайбойK уплотнение конусом

Как выбрать свечи зажигания

Перед тем, как выбрать свечи зажигания для автомобиля, рекомендуется в первую очередь обратить внимание на их вид. На рынке существует три основных типа:

 •  Стандартные – имеют электроды, изготовленные из сплава густого никеля. Имеют два важных преимущества – обеспечивают эффективную работу двигателя и обеспечивают низкий расход топлива. Более того, благодаря использованию сплава никеля, загущенного литиевыми мылами, характеризуются высоким сроком службы. В этих свечах стандартно применяется медная сердцевина центрального электрода, которая хорошо отводит тепло, одновременно предотвращая тепловую перегрузку свечи. Это самое дешевое решение.
 •  Иридиевые – в этом случае применяются новейшие технические решения. Конец центральной части электрода изготовлен из сплава иридий. Это один из самых твердых металлов в мире. Поэтому неудивительно, что он нашел применение в свечах зажигания. Характеризуется устойчивостью к эрозии и воздействию высоких температур – плавится только при температуре 2450 по Цельсию. Более того, его применение позволяет создавать более тонкие электроды, (даже 0,4 мм) по сравнению со стандартными решениями. Таким образом, снижается потребность в напряжении зажигания. Тонкая свеча дает еще одно преимущество – улучшает распространение пламени зажигания в камере сгорания. Иридиевая свеча стоят дороже от стандартных решений из сплава никеля. Однако она гарантирует вдвое большую прочность.
 •  Платиновые – их особенностью является, прежде всего, длительный срок службы. Их срок службы может быть даже в четыре раза выше, чем в случае стандартных свечей. Все благодаря применению платины на центральном электроде. Такая конструкция обеспечивает постоянную мощность, даже в очень сложных условиях. Она тоньше по сравнению со стандартным вариантом, благодаря чему напряжение зажигания может быть ниже. Все это способствует тому, что стоимость платиновых свечей является самой высокой.

Иридиевые свечи зажигания NGK

SILVER RACING

SPECIAL SPARK PLUGS WITH SILVER CENTRE ELECTRODE

Spark plugs with silver centre electrode, special design, adapted to high thermal load, vibrations and pressures.

The open spark gap does not hinder propagation of the flame and ensures perfect ignition of the mixture. Unlike standard spark plugs with the same thermal properties, the silver centre electrode makes it possible (thanks to its higher thermal conductivity) to use a larger surface area of the insulator tip and hence ensure longer protection against contamination with conductive deposits.

Replacement interval: see table below.

EXPLANATIONS TO THE TABLE:
* custom productionP sealing washerK sealing cone

detail

EVO

UNIKÁTNÍ ZAPALOVACÍ SVÍČKA VYRÁBĚNÁ PATENTOVANOU LASEROVOU TECHNOLOGIÍ

Unikátní zapalovací svíčky s pomocnou elektrodou na špičce izolátoru, vytvořenou pomocí patentované technologie laserového nanášení.

!!! Interval výměny: dle doporučení výrobce motoru / maximálně viz. tabulka níže.

Uplatnění nejmodernější, Briskem „patentované“ technologie a poznatků  motor managementů transformovaných do svíček řady Premium EVO. Zejména lépe využít energii paliva, snížit měrnou spotřebu paliva a potlačit některé nedokonalosti nových i starších motorů. (Např: dopady regulací na chod motoru). Patentovaná technologie nanesení pomocné elektrody na špičku izolátoru zajišťuje jedinečné vlastnosti těchto zapalovacích svíček. Vyrovnání jednotlivých středních indikovaných tlaků a posunutí jejich průměru k horní hranici v konečném důsledku přináší nárůst výkonu motoru. Snížený požadavek na napětí dodávané zapalovacím systémem rozšiřuje jejich použití.

VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
* zakázková výrobaP těsnění podložkouK těsnění kuželem

EVO

UNIQUE SPARK PLUG MADE BY APPLICATION OF PATENTED LASER TECHNOLOGIES

Unique spark plug with auxiliary electrode at insulator tip created using patented laser application technology.

!!! Replacement interval: as recommended by the engine manufacturer / maximum see table below.

Application of the latest Brisk “patented” technology and knowledge of engine managements transformed into Premium EVO spark plug series. Especially better utilisation of fuel energy, reduction of specific fuel consumption and suppression of some imperfections of new and older engines. (For example: the impact of regulation on the engine operation). The patented technology application of auxiliary electrode coating to the tip of the insulator ensures the unique properties of the spark plugs. The alignment of the individual indicated medium pressures and the displacement of their diameters to the upper limit in the final consequence increases engine power. The reduced voltage requirement from the ignition system expands their use.

EXPLANATIONS TO THE TABLE:
* custom productionP sealing washerK sealing cone

EXTRA

ŠIROKOROZSAHOVÉ ZAPALOVACÍ SVÍČKY S PRODLOUŽENÝM INTERVALEM VÝMĚNY

Širokorozsahové zapalovací svíčky s prodlouženým intervalem výměny.

!!! Interval výměny: dle doporučení výrobce motoru / maximálně viz. tabulka níže.

Dvě nebo tři vnější elektrody, nebo speciální konstrukce jiskřiště a elektrod (DOX15LE-1), umožňují prodloužený interval výměny až na 60 000km. Střední elektroda s měděným jádrem, se zvýšenou tepelnou vodivostí zajišťuje dokonalou funkci při všech provozních režimech motoru. Některé typy umožňují alternativní výboj z úsad hoření na špičce izolátoru.

VYSVĚTLIVKY K TABULCE:
* zakázková výrobaP těsnění podložkouK těsnění kuželem

Основные характеристики свечей зажигания

Проще всего купить такие же модели, какие поставил производитель, но они не всегда могут быть в наличии у продавца. Тогда появляется проблема — как подобрать аналог.

Знаете ли вы? Патент на свечу зажигания был получен 7 января 1902 года компанией Bosch. С тех пор принцип её действия и основная конструкция не изменялись, улучшались только рабочие характеристики.

Свечи зажигания поставляют многие производители. Наиболее известными являются:

 • Германия: Bosch, Beru;
 • США: Champion, Аutolite, ACDelco;
 • Япония: NGK, Denso, HKT;
 • Корея: Besfits;
 • Италия: Magneti Marelli;
 • Великобритания: Goodwill;
 • Чехия: Brisk;
 • Швейцария: Finwhale;
 • Франция: Valeo, Eyquem.

Чтобы правильно подобрать свечи, нужно руководствоваться такими основными критериями:

 • габаритные и соединительные размеры или тип корпуса;
 • параметр калильного числа;
 • искровой промежуток;
 • тепловые характеристики;
 • количество электродов;
 • материал исполнения.

Габаритные размеры свечи подразумевают:

 • длину;
 • диаметр;
 • шаг резьбы для монтажа с двигателем;
 • размер гаечного ключа, при помощи которого производится установка.

Распространённые размеры под ключ — 16 мм и 21 мм. Стандартный диаметр резьбы — 14 мм, но существуют модели с величиной этого параметра 10–12 мм. По длине резьбы свечи делятся на короткие (12 мм), средние (19–20 мм) и длинные (25 мм).

Важно! Внимательно подбирайте свечу зажигания по размерам. Слишком короткая не войдёт в гнездо двигателя и будет находиться далеко от камеры сгорания, а слишком длинная станет выступать из него, попадёт под удар поршня и выведет из строя мотор

Калильное число — это одна из ключевых характеристик, которая указывает на тепловые свойства свечи зажигания (на её температурный режим). Параметр выражается в числовом значении, и чем выше это число, тем лучше показатели работы детали для высокотемпературных условий работы. +400…+850 °С — это оптимальный диапазон рабочих температур.

Если показатель ниже, то не будет производиться самоочистка и сажа будет активно наслаиваться, а если превысит предел, то произойдёт калильное зажигание — воспламенение от раскалённой поверхности, которое чревато детонацией двигателя, прогоранием поршней и клапанов.

По величине калильного числа свечи классифицируют как:

 • горячие — 11–14, используются для двигателей с низкой степенью сжатия, рассчитанные на низкооктановые виды топлива и спокойную езду;
 • средние — 17–19, подходят для подавляющего числа современных автомобилей;
 • холодные — 20 и выше, предназначены для двигателей с высокой компрессией, которые используют высокооктановое топливо, т. е. для тюнингованных, класса премиум и гоночных автомобилей.

Таким образом, выбор свечи по калильному числу является подбором этой детали по двигателю. Однако такой параметр свечей зажигания, как искровой промежуток (зазор между центральным и боковым электродами), также зависит от типа мотора:

 • для карбюраторных — 0,7–0,85 мм;
 • для инжекторов — 1,0–1,13 мм.

Чем больше значение зазора, тем лучшее воспламенение у воздушно-топливной смеси.

Важно! Если искровой промежуток больше необходимого, то в работе автомобиля обнаружатся пропуски зажигания и увеличение топливного расхода. При недостаточном искровом промежутке хуже воспламеняется топливо и увеличивается вероятность «заливания» свечи

Электроды свечей также влияют на их классификацию и выбор автолюбителя. Их калибруют по таким группам:

 • одноэлектродные с единственным центральным электродом;
 • многоэлектродные, где кроме центрального, присутствуют в конструкции несколько боковых (3–4 штуки), такие изделия имеют больший ресурс.

При эксплуатации свечи обязаны выдерживать высокие нагрузки: электрические, тепловые, химические, механические. Исходя из этого, подбираются материалы, которые позволяют детали выполнять свою функцию. При этом больше всего изнашиваются электроды. Производители постоянно работают над улучшением конструкции и используют разные сплавы для их изготовления. Популярны сплавы железа, никеля, хрома, титана в различных комбинациях.

Лучшую мощность искрового разряда и длительный срок службы обеспечивают платиновые и иридиевые экземпляры. Стоимость их выше стандартных моделей, но преимущества работы при холодном запуске двигателя, высокой проводимости, экономии горючего на 10%!и в несколько раз большем сроке эксплуатации обуславливает их растущую популярность и необходимость для двигателей сложных конструкций, например, GTI, D4 и других.

Знаете ли вы? Самые дорогостоящие электроды ставятся в свечи для гоночных автомобилей, в состав их сплавов входят палладий и золото.

Ассортимент выпускаемой продукции

Свечная искра на СЗ Бриск

Для автомобилей компанией разработано несколько серий свечей зажигания BRISK. Подобрать подходящие СЗ для конкретной модели авто можно по соответствующей маркировке, принятой производителем либо воспользовавшись онлайн каталогами. «Бриск» выпускает такие типы свечей для авто, работающих на бензине:

 1. Линия Основной электрод изделий имеет медный сердечник. Увеличенная площадь кончика изолятора позволяет обеспечивать оптимальный режим работы даже при малых нагрузках. Они прекрасно подходят для инжекторных машин и авто, имеющих электронную систему зажигания.
 2. Линия Extra. Обладают увеличенным эксплуатационным периодом. Деталь искрового разрядника бывает нескольких видов:  LDC, DOX15LE-1 либо TC/LTC. Конструктивные особенности искрового разрядника, а также наличие двух или трех боковых электродов позволяют нарастить эксплуатационный период СЗ до 60 тыс. км. Основной электрод имеет сердечник из меди, обладающий увеличенной теплопроводностью. Такая конструкция СЗ позволяет им обеспечить им оптимальную работу мотора при любых оборотах. Есть также модели свечей, в которых используется осадок от горения на кончике изолятора как альтернативный разряд.
 3. Линия Platin. Такие свечи оснащены платиновым контактом на основном электроде. Это позволяет обеспечить полное сгорание топливно-воздушной смеси. Изделия имеют увеличенный ресурс, так как благодаря платине сохраняется постоянное расстояние между контактами на протяжении всего эксплуатационного периода изделия. Из достоинств изделий следует выделить:
 • полное сгорание топливно-воздушной смеси;
 • возрастание мощности ДВС;
 • уменьшен эффект гашения при запуске холодного мотора.
 1. Линия Classic. Имеют высокую применяемость на карбюраторных автомобилях с контактной системой зажигания.
 2. Конструкция Premium. Такие изделия изготавливаются по запатентованным технологиям, увеличивающим мощность свечной искры. Выделяют несколько групп свечей Premium:
 • GS, используются в гоночных соревнованиях, отличаются конструкцией искрового разрядника, могут использоваться для силовых агрегатов с большой мощностью и обеспечивают полное сгорание воздушно-топливной смеси.
 • LGS обладают длинной траекторией разряда, разряд распространяется по всему периметру кончика изолятора.
 • ZC/ZS способствуют возрастанию мощности мотора, отличаются наличием вспомогательных электродов на кончике изолятора.
 • EVO изготавливаются с использованием лазерных технологий для нанесения вспомогательного электрода на кончик изолятора.
 1. Линия A-line состоит из усовершенствованных конструкций СЗ Super, Extra и Platin. Эту серию можно использовать во многих современных машинах.

Линия свечей Silver используется для авто, работающих на LPG и CNG топливе либо гоночных машин. Их основной электрод изготовлен из серебра и имеет маленький диаметр. Серебро обладает высокой теплопроводностью.

Ассортимент выпускаемых свечей зажигания BRISK очень велик, можно выбрать изделия практически для любого авто.

Особенности производства

Конструкция изделий такого рода давно уже отработана и придумать что-либо принципиально новое практически невозможно. Повысить характеристики свечей зажигания возможно только за счет применения инновационных материалов, высокого качества их обработки и строго соблюдения технологии производства. Компания NGK в полной мере отвечает данным условиям, и предлагают потребителю изделия соответствующего уровня исполнения.

Всего в серии семь типов свечей зажигания разных характеристик, каждая из которых имеет целый ряд особенностей. Изделие с тремя боковыми электродами, которые создавались специально для автомобилей марки Фольксваген. Подбор свечей зажигания по марке автомобиля в каталоге NGK может осуществляться по специальным таблицам, так и профильных интернет сервисах.

В серии имеются проверенные временем конструкции с одним электродом, доработанным инженерами компании. Небольшая модификация свечи позволяет добиться высокой стабильности в их работе. На центрально электроде сделана V — образная насечка, обеспечивающая перераспределение потенциалов на периферию, где концентрации паров бензина выше. Это обеспечивает гарантированное воспламенение.

Видео обзор свечей зажигания NGK различных серий:

Многоэлектродные свечи NGK представляют собой инновационные решения, использующие для повышения надежности принцип дублирования. Такие изделия обеспечивают устойчивое искрообразование в любых режимах работы двигателя. Количество боковых электродов варьируется от двух до четырех, установленных равномерно по кругу. Такие изделия не склонны к засорению и обладают значительным ресурсом.

Весьма перспективны свечи с конусообразным центральным электродом и напайками из редкоземельных и драгоценных металлов. Чаще всего используются напайки из платины и иридия, которые в значительной мере увеличивают сроки их эксплуатации. Напайка делается на боковом электроде на внутренней его поверхности.

PLATIN

SPARK PLUGS WITH PLATINUM CONTACT

Wide range spark plugs with centre electrode and platinum contact. Perfect ignition of air/fuel mixture. Extended replacement interval.

!!! Replacement interval: as recommended by the engine manufacturer / maximum see table below.

The platinum on the centre electrode ensures stability of electrode distance over a very long time. The small diameter of electrode tip does not prevent propagation of the flame front in the combustion chamber and contributes to increase in engine power. This also suppresses the quenching effect during cold starts.

EXPLANATIONS TO THE TABLE:
* custom productionP sealing washerK sealing cone

Мнения потребителей

Свечная искра на изделиях BRISK DOR15LGS PREMIUM RACING SPARK PLUG

Свечи зажигания BRISK отличаются отменным качеством и имеют приемлемую стоимость. Конечно, перед подбором этих расходных элементов стоит ознакомиться с мнениями потребителей.

Отзыв 1

О свечах можно сказать очень много. Опытные водители согласятся со мной. Покупая 10 штук, надеешься, что из них будет хоть 4 нормально искрящих. Иногда случаются смешные ситуации, приобрел набор свечей, установил, завел движок, затем проехал около 30 км, остановил мотор и больше его на этом свечном комплекте не завел. Мои мучения со свечами закончились, когда я 4 года назад поставил Бриск Классик, за этот период мне не попалась ни одна испорченная свеча. Я точно не помню, но первый комплект был, вроде, польского производства. Затем я покупал изделия, изготовленные в Калининграде, по качеству и первые и вторые оправдали мои ожидания.

Отзыв 2

По совету товарища установил на свое авто свечи зажигания BRISK. Откровенно говоря, меня привлекла их невысокая стоимость. В итоге покупкой я доволен, мотор моей машинки работает плавно, без перебоев. Очень доволен, что когда-то мне порекомендовали этот чешский бренд, пользуюсь свечами Бриск уже несколько лет.

Отзыв 3

Хочу сразу сказать, что среди известных торговых марок много подделок. Мне надоело покупать неисправные свечи зажигания, поэтому я изготовил стенд для проверки свечной искры. Покупая свечные комплекты, я их тестирую на стенде, после чего часто складываются ситуации, когда в комплекте обнаруживается неисправная свеча. Отдаю предпочтение чешским свечам Бриск, на них мое авто прекрасно работает. Среди оригинальных свечей брак я не обнаружил ни разу.

Отзыв 4

Здравствуйте, хочу поделиться личным опытом использования свечей Бриск. Устанавливаю на свой Фольксваген свечи только этого производителя. Честно напишу, что плановую смену свечей выполняю не по регламенту, а только раз в год. На протяжении всего эксплуатационного периода автомобиль работает хорошо, заводится исправно. Поэтому не вижу смысла покупать более дорогие свечные комплекты.

Свечи Brisk — как отличить подделку от оригинала

Первое, на что нужно нужно обратить внимание это упаковка. Коробка должна быть из достаточно плотного картона (не обычная бумага)

Все надписи и изображения должны быть четко пропечатаны с обязательным указанием маркировки самих свечей. Каждая свеча должна быть упакована в отдельную маленькую коробочку. Со стороны наименования свечей (не со стороны QR-кода) на внутренней стороне должна стоять заводская печать. Отсутствие такого клейма уже должно насторожить покупателя.

Третье — надпись на изоляторе должна быть четкой, без каких либо разводов, потертостей и прочего. Буквы гладкие, прописанные немного под наклоном (курсивом). На других моделях свечей текст может быть немного выпуклым.

Четвертое — центральный электрод. В линейке Silver электрод тоньше, чем это обычно бывает. Его цвет может быть либо бронзовым, либо серым, но в обоих случаях он должен быть МАТОВЫМ. Ни в коем случае не цвета стали. Также боковой электрод — никаких скосов и неровной быть не должно.

И последнее — зазор между боковым и центральным электродами свечей Brisk одного комплекта должен быть строго одинаков. Не допускается разброс даже на 0,05 мм. К сожалению, величина зазора не указана на упаковке.

Описание свечей зажигания Brisk

Brisk – компания, которая изготовляет для автомобилей . Она по праву заслужила свою популярность, ведь эта чешская фирма основана в 1935 году и с тех пор активно развивается и улучшается.

Маркировка и ее расшифровка

Маркировку можно обнаружить не только на изделии, но и на его упаковке. На фотографии ниже рассмотрим пример расшифровки маркировки:

Расшифровка маркировки свечей зажигания

 1. L – это размер корпуса. Сюда относится величина гайки под ключ, а также диаметр и шаг резьбы. Эта буква также означает уплотнение свечи.
 2. 15 – эта цифра входит в состав маркировки и означает калильное число — тепловую характеристику.
 3. Y – конструкция изолятора. Он может быть разных вариантов: вынесенный, утолщенный кончик изолятора, специальная версия разрядника и другие.
 4. Brisk Super отличается от предыдущих свечей Classic. Здесь можно обнаружить дополнительную букву. Она означает материал, из которого изготовлен сердечник электрода. Например, C – медь, S – серебро, P – платина и др.
 5. Последняя цифра – 1 это межэлектродное расстояние, стандартом которого является от 0,4 до 0,8 мм (автор видео — Сергей Александрович).

Серии

 1. Classic прекрасно подходят для автомобилей, имеющих контактную систему зажигания. Главным критерием выбора является двигатель внутреннего сгорания карбюраторных машин. Они часто используются в отечественных машинах, кроме прочего их можно приобрести по доступной цене.
 2. Super – серия для машин, оснащенных электронной системой зажигания.
 3. Forte – в данном случае диаметр сердцевины электрода отличается увеличенным гальваническим покрытием корпуса.
 4. Свечи зажигания Brisk silver предназначены для работы с двигателями, работающими на газовом топливе. Они характеризуются серебряным центральным электродом небольшого диаметра.
 5. Exstra – это серия с двумя или тремя боковыми электродами с удлиненным интервалом замены. По большей степени они используются в зарубежных автомобилях.
 6. Platin – контакт в данном устройстве состоит из платины. Благодаря этому компоненту расстояние между электродами соблюдает постоянство, малый диаметр способствует увеличению мощности двигателя, а также свечи зажигания имеют высокую устойчивость к электрической эрозии.
 7. Premium выдают мощнейшую искру зажигания и обладают улучшенной акселерацией. Как можно заметить, линейка данной фирмы довольно обширна, что гарантирует возможность подобрать конкретные свечи для своего автомобиля.

Автомобильная свеча Brisk

Плюсы и минусы

 • можно подобрать свечи для различного вида топлива;
 • доступная цена;
 • долгий срок службы;
 • быстрый розжиг;

Относительно недостатков этих свечей, впрочем, как и любых других, можно отметить, что на рынке по незнанию можно встретить подделку. Поэтому при покупке нужно всегда быть настороже.

Как подобрать СЗ Brisk по автомобилю?

Чтобы подобрать устройство для своей машины, нужно выяснить факторы, определяющие стабильность работы:

 • особенность строения;
 • качество использованных при изготовлении компонентов;
 • соответствие между автомобильным двигателем и параметрами изделия.

Прежде чем подобрать свечи для своей машины, нужно определиться с калильным числом, которое обозначает уровень теплоотдачи. Для каждого типа изделия это значение определяется индивидуально и является показателем времени, в течение которого детали нагреваются до определенной температуры. После этого происходит самопроизвольное возгорание смеси. Для подбора устройства необходимо ориентироваться на маркировку, которая указывает на размер теплового конуса изделия.

Устройство марки Brisk

Обычно в документах на автомобиль есть требования для свечей зажигания, в том числе и их марка. На упаковке свечей также содержится список рекомендуемых машин для их использования. Этот вариант подбора подходит только опытным автолюбителям, и в основном тогда, когда сотрудники магазина знают весь ассортимент.

Если выбирать устройства для автомобиля по образцу, то есть такие же, какие стоят в машине, делается это таким образом:

Соблюдая все меры безопасности необходимо выкрутить изделие из двигателя.
Затем считать с корпуса индивидуальную маркировку, которая подскажет расшифровку модели.
В специализированном магазине сказать индекс, по которому продавец найдет нужную модель

Важно: если нет уверенности в том, что в автомобиле установлены правильные свечи, лучше не рисковать и не приобретать такие же.

Для подбора изделия можно использовать различные интернет-ресурсы.. Демонстрация устройства зажигания для автомобиля

Демонстрация устройства зажигания для автомобиля

IRIDIUM PREMIUM PLUS

CENTRE ELECTRODE WITH IRIDIUM CONTACT AND GROUND ELECTRODE FROM YTTRIUM ALLOY WITH COPPER CORE

Wide range spark plugs with centre electrode and iridium contact. Ground electrode from yttrium alloy with copper core.

!!! Replacement interval: as recommended by the engine manufacturer / maximum see table below.

The most modern BRISK spark plug at present. The design and materials used fulfil all the current requirements of modern engines. Particularly the low requirement for voltage supplied by the ignition system, open spark gap into combustion chamber and suppression of the quenching effect.

EXPLANATIONS TO THE TABLE:
* custom productionP sealing washerK sealing cone

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector